30 års erfarenhet

Advokat Peter Nilsson

"Mitt motto är att så snabbt och enkelt som
möjligt hitta en med hänsyn till förutsättningarna
optimal lösning för mina klienter"

Om Husadvokaten

Peter Nilsson är advokat med 30 års erfarenhet som ombud vid förhandlingar och domstolsprocesser rörande fastighetsrättsliga ärenden.

Han har även under en period varit verksam som registrerad fastighetsmäklare.

Peter Nilsson är kritisk mot vissa av de arbetsmetoder som i dag används vid fastighetsaffärer och har även varit aktiv debattör i frågor som gäller fastighetsmäklares och besiktningsmäns ansvar.