Debatt

Köpa nyproducerad bostadsrätt är ett riskprojekt

I min praktik har jag under senare år hjälpt många klienter som köpt nyproducerade bostadsrätter. Många har köpt bostadsrätten på grundval av prospekt och ritningar. Utgångspunkten är för de flesta att fråga är om …

Mäklare ger ingen trygghet

I andras händer Ett fastighetsköp ställer orimligt höga krav på köparen. I realiteten säljer fastighetsmäklarna skenbar trygghet. Mäklarnas undersökningsplikt av den fastighet som är till försäljning bör utökas, skriver …

Undvik överlåtelsebesiktningar vid fastighetsköp

En köpare av en fastighet har en omfattande undersökningsplikt. För att fullgöra undersökningsplikten krävs inte generellt att en besiktningsman anlitas. I propositionen som ligger till grund för Jordabalken sägs att …

Avskaffa fastighetsmäklarlagen

Det har under senare tid varit en omfattande debatt om fastighetsmäklares agerande i olika frågor. Det är ingen tvekan om att fastighetsmäklarlagen radikalt bör ändras eller kanske helt och hållet tas bort. …