Mäklare ger ingen trygghet

I andras händer Ett fastighetsköp ställer orimligt höga krav på köparen. I realiteten säljer fastighetsmäklarna skenbar trygghet. Mäklarnas undersökningsplikt av den fastighet som är till försäljning bör utökas, skriver …

Undvik överlåtelsebesiktningar vid fastighetsköp

En köpare av en fastighet har en omfattande undersökningsplikt. För att fullgöra undersökningsplikten krävs inte generellt att en besiktningsman anlitas. I propositionen som ligger till grund för Jordabalken sägs att …

Avskaffa fastighetsmäklarlagen

Det har under senare tid varit en omfattande debatt om fastighetsmäklares agerande i olika frågor. Det är ingen tvekan om att fastighetsmäklarlagen radikalt bör ändras eller kanske helt och hållet tas bort. …